• Gullbringa Golf & Country Club - En kul mötesplats för alla åldrar

  • Gullbringa Golf & Country Club - En kul mötesplats för alla åldrar

Alkoholpolicy

Vår policy

Alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar

Alkoholhaltiga drycker med styrka högre än 15 volymprocent får inte delas ut som priser i

tävlingar. Tävling där vin finns på prisbordet får inte vara öppen för juniorer. Vin får ej heller vara ett dominerande inslag på prisbordet.

Klubben har ansvaret för att alkoholhaltiga drycker med styrka lägre än 15 volymprocent inte utgör ett dominerade inslag i en tävling, exempelvis i reklam eller delas ut som pris till spelare med ålder lägre än vad lagstiftningen för inköp anger.

En golftävling där spritprodukters varunamn framgår får inte anordnas. En golftävling får, i sitt namn eller i tävlingsvillkoren, inte heller innehålla uppmaningar, kommersiella slogans eller budskap som uppmanar till förtäring av alkoholhaltiga drycker.

Tävlingar där varunamn för vin- eller öl ingår kan få förekomma efter samråd med SGF.

Ovanstående restriktioner gäller även för de tillfällen då golfbanan är upplåten för företagsgolf, branschgolf eller liknande

Alkohol och droger

En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare om spelaren bryter mot dessa bestämmelser.

Om en spelare är involverad i en bestraffningsbar förseelse, till exempel utsätter andra för farligt spel kan alkoholpåverkan vara en försvårande omständighet vid en bestraffningsanmälan

GGCC alkoholpolicy övers stämmer i allt väsentligt med Svenska Golförbundets.