Styrelse GGCC

Vi är en helt ideell styrelse som arbetar för att alla medlemmar ska behandlas lika och rättvist. Viktigt för oss är att klubben ska överlämnas till kommande generationer med ännu bättre förutsättningar än nu.

Ulf Maxén

Ulf Maxén

Ordförande
Lennart Olving

Lennart Olving

Vice ordförande, Anläggningsansvarig

Före detta ordförande i Klubben och nuvarande ordförande i Klubbens Valberedning. Min ambition för det här året är att, tillsammans med övriga styrelseledamöter, få igång ett arbete för att förbereda klubben för den framtid som väntar golfen när kommande medlemmar inte är lika lojala till en klubb längre som nuvarande medlemmar är utan shoppar runt med 2 – 3 års mellanrum.

Morgan Swärd

Morgan Swärd

Ledamot, Idrotts och junioransvarig
Ingegärd Thulin

Ingegärd Thulin

Ledamot
Anna Nissen

Anna Nissen

Ledamot
Annelie Hultén

Annelie Hultén

Ledamot
Jonas Liljeröd

Jonas Liljeröd

Ledamot