Juniorverksamheten

För styrelsen i Gullbringa Golf & Country Club är det viktigt med en öppen och transparent kommunikation.

Styrelsen och kansliet har fått feedback från föräldrar om vår juniorverksamhet. Man är nu medveten om att juniorverksamheten inte har varit optimal hittills i år.

Vi tar dessa synpunkter på allvar. Styrelsen är fast besluten att förbättra juniorverksamheten och göra den så bra som möjligt för alla inblandade. Såväl en långsiktig som en kortsiktig plan kommer skyndsamt att tas fram.

Juniorverksamheten är prioriterad på Gullbringa Golf & Country Club.

Styrelsen för GGCC