Säsongsstart och masterplan

Arbetet för att kunna erbjuda våra medlemmar en bra bana vid säsongsstart pågår för fullt.

Fokus ligger på att göra banan redo med ordinarie greener. När detta är klart kommer vi att färdigställa gul tee på hål Gul8 och gul tee på hål Blå5 med förodlat gräs. Vi har sedan en 18-hålsbana utan pågående arbeten.

Ombyggnaden av återstående bunkrar på Blå slinga är framflyttad till hösten. Fördröjningen beror på att leverantören tillfälligt har fått avbryta produktionen av den vita sand som vi har använt vid ombyggnaden av greenbunkrarna på hål Blå1-6.

För att ombyggnaden av bunkrarna skall bli så bra som möjligt måste flera parametrar stämma, så som bra dräneringsförmåga, god stabilitet och sandens estetiska värden. Att börja experimentera med ett annat bunkerunderlag är inte aktuellt så här vid säsongsstart.

Arbetet med greenen på hål Röd5 fortgår. Vi lägger förodlat gräs runt greenen och sår om själva greenytan. Om vädret är med oss kommer vi att öppna greenen till Gullbringaveckan i juli.