Rapport från vårens Årsmöte

Hela 64 medlemmar kom till klubbhuset den 21 mars kl. 19. Det vara många kända ansikten och också nya och lite yngre medlemmar var med på mötet.

Till ordförande för klubben omvaldes Ulf Maxén. Efter 10 år i styrelsen valde Roger Johansson att tacka för sig liksom Niclas Lindblom, som tackades av. Nya ledamöter är Lennart Olving och Morgan Swärd. Sittande och omvalda är Jonas Liljeröd, Anna Nissen, Ingegärd Thulin och Annelie Hultén.

2023 var ett positivt ekonomiskt år för klubben. Stora förbättringar i anläggningen gjordes också under året. Naturligtvis fortsätter vi under 2024 med att göra anläggningen ännu mer attraktiv genom att följa vår Masterplan. Detta innebär bland annat färdigställande av green på röd 5, gul tee på hål Gul 8, liksom gul tee på hål Blå 5. Så fort vädret tillåter (och marken bär) startar vi ombyggnationen av resterande bunkrar på Blå slinga.

Protokollet från mötet kommer att finnas på den nya hemsidan som vi hoppas kommer inom kort.