Statuter

Statuter för all kategorigolf (Seniorgolf, Damgolf, Fredax)

Ingen kategorigolf är tillåten under röda dagar (enligt GIT:s definition).

 

Klubbmästerskap, allmänt

KM i singel spelas under två dagar i augusti för Herr- och Damklasser. Spelare äger rätt att deltaga i sin egen åldersklass samt "öppen" Herr- respektive Damklass vid samma tillfälle. Separat anmälan måste göras till båda klasserna!

 

I samtliga KM-klasser skall, vid lika resultat, segraren koras genom sudden-death. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten, vid väder med fara för spelares liv, till omdisponering av spelet under de fastställda dagarna för KM. Genomförande av klass kräver minimum tre deltagare.

 

KM Herrar
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp över två dagar.

 

KM Damer
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp över två dagar.

 

KM Juniorer, flick- och pojkklasser (D 21 / H 21)
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp under två dagar.
Junior innefattar spelare, vilken under kalenderåret fyller högst 21 år.
För yngre juniorer spelas Knatte-KM på annan tid.

KM H 35
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp över två dagar.

 

KM D 35, D 50, D 60, H 45 och H 55
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp över två dagar. Rätt att deltaga har damer resp. herrar som under kalenderåret uppnår minst den ålder som klassbenämningen anger.

 

KM H 65 och H 75
Spelas som 36 hål slagtävling utan hcp över två vardagar. Rätt att deltaga har herrar som under kalenderåret uppnår minst den ålder som klassbenämningen anger. H65 spelas från GUL och H75 från RÖD tee.

 

KM Foursome
Spelas som 18 hål slagtävling utan hcp i samband med "Gullbringa Foursome" (jfr nedan). Hcp-gräns tillsammans är 24,0. Shotgunstart - de 9 GGCC-par med lägst gemensam hcp garanteras start från 1.tee.

 

KM Äkta Make/Sambo, mixed
Spelas som 18 hål foursome slagtävling utan hcp samtidigt med deltagande i GGCC ÄM/Sambo mixed, klass A (jfr nedan). Som Sambo räknas par som är mantalsskrivna på samma adress. Hcp-gräns –36,0 tillsammans.

 

KM Match
Tävlingen spelas utan hcp i två klasser, herrar och damer, med hcp-gräns -11,4.

Finalerna spelas över 27 hål på av TK fastställd dag i september, men må efter medgivande av TK avgöras på annan datum.


Övriga tävlingar, allmänt

Nedan presenteras gällande statuter för övriga tävlingar som av särskilda skäl fordrar närmare presentation. Sådana skäl kan vara att tävling spelas om särskilt uppsatt vandringspris eller att tävlingsprogrammets korta text ej bedöms täcka de för tävlingen gällande statuterna.

 

Statuter Gullbringa-Cuperna fr o m 2021

Cuperna är öppna endast för medlemmar och spelas under tiden maj till september. Vandringspriser skänkta av Jan och Gerd Krüger är ständigt vandrande. Tävlingen spelas fr o m 2021 med spelhcp beräknad m h t gällande slope-tabeller i tre klasser - Damer, Herrar och Äkta make/Sambos - och skall avgöras genom matchspel över 18 hål. ÄM/Sambo-Cupen spelas som Foursome mixed. Finalerna spelas över 27 hål och enligt anvisningar om hcp-uttag från TL.

 

I samtliga cuper, Dam-, Herr- och ÄM/Sambo, gäller även att alla får välja att spela från GUL eller RÖD tee, oavsett kön och ålder. Det finns inget krav på att konsekvent spela från en viss tee utan denna må varieras från en match till en annan. Aktuell SHC tas från slope-tabell för vald tee.

 

Herrcupen har "högsta hcp" -24,4 och i damcupen "högsta hcp" -30,4. Detta innebär att man får deltaga om man har högre hcp, men med användande av det angivna max hcp. I ÄM/Sambo gäller hcp-gräns -60,8 tillsammans och enskild högsta hcp -30,4.

 

Matchtablåerna är så konstruerade att förlorande spelare/par i de inledande omgångarna får en "andra chans" att vara kvar i cupen. Vid lika ställning efter 18/27 hål spelas "sudden-death" för att få ett matchavgörande. I damcupen accepteras delad match i ett eventuellt inledande gruppspel. Särskilda tävlings-bestämmelser för gruppspel är i sådant fall angivna på matchtablån.

 

OBS: Om match inte spelats inom stipulerad tidsgräns utses spelare som går vidare genom lottning. Anstånd kan medges endast i undantagsfall för ett fåtal dagar och då först efter medgivande av TL.

 

Par i Triss

Spelas i lag om två spelare. De första 6 hålen spelas som greensome, hålen 7-12 som fyrboll och hålen 13-18 som foursome. Anmälan görs parvis. Klass A hcp-gräns -36,0 tillsammans. Klass B hcp-gräns -72 tillsammans. Enskild hcp-gräns -36.

 

Gullbringa Foursome
Spelas som slaggolf över 18 hål med valfri partner. Shotgunstart. Gemensam hcpgräns -54,0 och enskild hcp-gräns –36. Scratch-pris. Vandringspris skänkt av Dagny Krüger utdelas till bästa nettoresultat. Samtidigt KM FS för par från GGCC med högsta sammanlagd hcp -24,0.

 

Korthålet

Spelas som 18 hål singel slagtävling där samtliga hål spelas som par 3 mot ordinarie greener. Gul och röd tee. Klass A-C spelas utan hcp, klass D-F med ½ spelhcp. Klassindelning: A -9,9, B 10,0-14,9, C 15,0-19,9, D 20,0-26,9, E 27,0-36 och F 36+. Vandringspris skänkt av Claes Bark förvaras i klubbhuset, är ständigt vandrande och utdelas till lägsta bruttoscore.

 

Äkta make/Sambo, mixed
Spelas som 18 hål foursome. Som Sambo räknas par som är mantalsskrivna på samma adress. Scratch-pris. Klass A, slagtävling, hcp-gräns –36,0 tillsammans. Klass B, slaggolf, hcp-gräns –72 tillsammans. Enskild hcp-gräns –36. För GGCC-medlem gäller -36 som högsta tillåtna hcp. Samtidigt KM för GGCC-medlemmar som deltager i klass A.


Tre generationer

Spelas som 18 hål 3-manna Texas Scramble i en klass, slagtävling, med hcp. Enskild högsta hcp 36,0. Ett generationssteg kan överhoppas, exempelvis mormor, barnbarn och barnbarns
barn är en accepterad konstellation (!). Biologiskt släktskap krävs i minst två led, men att s k särkullsbarn som t ex make/makas/sambos barn får deltaga om adressenför de nämnda generationerna är gemensam. Redan utflyttade barn omfattas naturligtvis inte av ravet/regeln om gemensam adress liksom det ej heller är krav på ”farfars” ev. gemensamma adress med övriga i laget. Vid tveksamma fall avgör TK.

 

Två generationer

Spelas som 18 hål foursome. Klass A, slagtävling, hcp-gräns -36,4 tillsammans. Klass B, slaggolf, hcp-gräns –72 tillsammans. Enskild hcp-gräns –36. Klass C, poängbogey, högsta tillåtna hcp –72 tillsammans. För GGCC-medlemmar gäller att en spelare med officiellt hcp och en spelare med hcp 37-54 kan spela tillsammans i klass C.
Ett generationssteg kan överhoppas, exempelvis mormor och barnbarn är en accepterad konstellation. För GGCC-medlem gäller dessutom make/makas barn, då adressen är gemensam.

 

GGCC Masters

GGCC Masters är en finaltävling öppen för GGCC-medlem som vunnit en eller flera kvalificerande tävlingar under säsongen. Kvalificerande tävlingar fastställs årligen av TK och bekantgörs före tävlingssäsong på lämpligt sätt. GGCC Masters spelas som 18 hål singel SL i klass A+B samt som SLG i klass C, normalt med shotgunstart under en söndag i slutet av september. Klassgränserna fastställs före lottning så att alla tre klasserna blir antalsmässigt likvärdiga. Från ordinarie D-klass kvalificerad vinnare som till Masters ej sänkts till hcp 36,0, spelar med högsta hcp 36,0.

 

Älgjakten
Spelas som 18 hål fyrboll-bästboll poängbogey i två klasser. Klass A hcp-gräns –36 tillsammans. Klass B hcp-gräns 72 tillsammans. Enskild hcp-gräns 36. För GGCC-medlemmar gäller -36 som högsta enskilda hcp. Vandringspris skänkt av Ulf Buhr, går till det par som har bästa Pb-bruttoscore. Vandringspriset skall förvaras i klubbhuset.

 

Tävlingsgreenfeeutbyte
GGCC och Lysegårdens GK har tidigare haft ett utbyte om fri greenfee under respektive golfveckor, detta är uppsagt och gäller ej längre. Dock pågår förhandlingar om ett nytt avtal så håll utkik på hemsidan här och under Nyheter.