Höstmöteshandlingar

Söndag den 27/11 kl. 11.00 är alla medlemmar hjärtligt välkomna till klubbhuset.

Passa på att vara med och påverka vad vi ska satsa på 2023!

Dagordning

  1. Val av ordförande för mötet. 

  2. Ordförandes val av sekreterare.

  3. Fastställande av röstlängd.

  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  6. Fastställande av föredragningslista. 

  7. Fastställande av medlems- och spelavgifter.  

  8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

  9. Inkomna skrivelser.

  10. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Material till höstmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan och anslås i klubbhuset senast 1 vecka innan mötet.

Styrelsen för Gullbringa Golf & Country Club 2022-10-19 

För att se alla handlingar logga in HÄR på samma sätt som i Min Golf.

Kommentarer

Fler artiklar